loader
بازگشت

لوله پلی پروپیلن


لوله های پلی پروپیلن را می توان در شبکه های لوله کشی تحت فشار نیز بکار برد و دامنه کاربرد آن تنها منحصر به خطوط فشار پایین که همان لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی ساختمانی است نیست  امروزه از این لوله ها در مواد شیمیایی و سیستم فاضلاب نیز استفاده می گردد.